NW Bersatu Setelah Sekian Lama Berseberangan

Setelah sekian lama berseberangan dalam hal afiliasi politik, akhirnya NW bersatu dalam memantapkan dukuangannya kepada salah satu Calon Presiden yakni…